2130235285 Σήφακα 14, Αθήνα info@megalosike.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
_______

η εταιρεία

 

Προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε επιτυχία σε ότι και αν κάνουμε σχετικά με την κατασκευή κτιρίων και ανακαινίσεις. Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει κατασκευή, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών. Χρησιμοποιούμε τα πιο ανανεωμένα μέσα και μεθόδους για την εκτέλεση των έργων μας, σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση.

Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο υπεργολάβων και αξιόπιστες εταιρείες που ειδικεύονται σε διάφορους τύπους εργασίας. Αυτό μας επιτρέπει να εξισορροπήσουμε το φόρτο εργασίας και να εκτελέσουμε τα έργα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.
 

________

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μας βρίσκεται σε συνεργασία με αξιόλογους συνεργάτες που είναι σε θέση να καλύψουν κάθε προσδοκία σας.

Στελέχη και συνεργάτες του γραφείου είναι:
Θανάσης Μεγάλος - Πολιτικός Μηχανικός
Στάθης Γρηγοριάδης - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Θωμάς Χρυσάφης -  Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κώστας Σπηλιώτης - Μηχανολόγος Μηχανικός
Γιάννης Παπαγιανόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κώστας Βόγκλης - Αγρονόμος Τοπογράφος