2130235285 Σήφακα 14, Αθήνα info@megalosike.gr
hero image

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
_______

ενεργειακές επιθεωρήσεις

Το γραφείο μας έχει πιστοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης και  αναλαμβάνει να εκδώσει άμεσα και οικονομικά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που χρειάζεστε.
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις – τομές)
4. Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει)
5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
8. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν έχει κεντρική θέρμανση)
9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 


 

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

1. για την ενοικίαση  τμήματος κτιρίου (διαμερίσματος)
2. για την ενοικίαση αυτοτελούς κτιρίου (μονοκατοικίας)
3. για την πώληση ενός κτιρίου ή διαμερίσματος
4. για τα προγράμματα "Εξοικονομώ"
5. μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου
6. μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου