2130235285 Σήφακα 14, Αθήνα info@megalosike.gr
hero image

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
_______

ανακαινίσεις & επιβλέψεις

 

Η Ανακαίνιση πολλές φορές είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τεχνικά προβλήματα ή για να δημιουργήσουμε άνετους και λειτουργικούς χώρους που να ταιριάζουν με την αισθητική σας. Αναλαμβάνουμε να έρθουμε στο χώρο σας, να τον αποτυπώσουμε, να κάνουμε προτάσεις ανακαίνισης σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός των εργασιών της ανακαίνισης γίνεται πάντοτε σε στενή συνεργασία με εσάς, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, χωρίς να υπερβαίνει και την οικονομική σας δυνατότητα.


Τέλος μπορούμε να αναλάβουμε εξολοκλήρου την αυτεπιστασία των εργασιών με συνεργεία της εμπιστοσύνης μας και την προσωπική μας επίβλεψη.